Pleť & fotografie (Zoner Press, první vydání, 2007)


Martin (Andy) Hlaváč | : - | POSLAT ZPRÁVU


KOUPIT KNIHU

Lee Varis, překlad Tomáš Suchánek Vydává Zoner Press, 2007, první vydání, ISBN 978-80–86815–84-8

Zaměření knihy
Vydavatelství Zoner tuto knihu zařadilo do sekce knih „pro grafiky a fotografy“ jako další titul s přídomkem „Naučte se“. Vydavatelství takto označuje knihy, které si kladou za cíl zpřístupnit čtenáři nějakou dovednost. Principiálně je to kniha technických postupů doplněných ilustračními fotografiemi. Ačkoli to z názvu nevyplývá, postupy v knize jsou orientovány na digitální fotografii. V drtivé většině případů jsou techniky vysvětlovány za pomoci editoru Adobe Photoshop.

Úvodem
V úvodu autor čtenáře seznamuje se zaměřením knihy, čtenář získá i pojem o odborném zázemí autora. Je zde i zmínka o přiloženém CD, formátu uložených dat, a také internetová adresa mateřského vydavatelství pro stažení dodatků a aktualizací ke knize.

Obsah
Obsah knihy je rozdělen do devíti částí, pro účely článku zůstaneme u tohoto dělení. Témata jsou vždy hutně rozepsána, text je podpořen obrázky nebo fotografiemi.

1. Základy digitálního zobrazování.
Tato kapitola obsahuje zevrubný popis principů digitálního zobrazování. Zcela srozumitelně je zde například popsán rozdíl mezi focením do formátu JPEG a RAW, se všemi důsledky. Přes technické vybavení fotografa se dále kniha dostává na nastavení hardware, tedy monitoru a počítače, až po nastavení software. Poměrně podrobné nastavení Photoshopu pomůže zejména začátečníkům.

2. Správa barev, postup práce a kalibrace
Tento oddíl je významnou částí knihy, techniky správy barev a kalibrace jsou popsány opravdu podrobně, doprovodné obrázky jsou výstižné a myslím, že i fotografové zkušení v tomto oboru zde najdou nové poznatky. Polemizoval bych jen snad o doporučení autora pracovat v 8bitové barevné hloubce, a autor se takové polemice nevyhýbá. Nicméně nebezpečí ztráty plynulých přechodů při úpravách černobílých digitálních fotografiích v 8bitové hloubce zde zmíněno není. Kniha se ale primárně tímto druhem zpracování digitálních souborů nezabývá, takže autorův argument o praktičnosti 8bitového zpracování se dá s malou výhradou přijmout. V tomto oddílu mne ještě zaujalo autorovo řešení kalibrace expozice, což jistě ocení i zkušení fotografové. Jakkoli je pro fotografického amatéra v praxi nakonec málo použitelné, (až snad na práci v naprosto konstantních světelných podmínkách), přesto dává tušit, že autor je opravdu zkušený fotograf.

3. Postupy svícení při fotografování lidí
Dostáváme se k části knihy, kterou zřejmě pokročilý portrétista proletí takřka bez zastavení, naopak začínající amatér ji bude hltat slovo po slovu, obrázek po obrázku. Dobře zvolené doprovodné fotografie a výborně psaný, hutný text čtenáře názorně provedou základními technikami svícení portrétu, od použití zábleskových světel, glamour, až po „obyčejnou“ odraznou desku. Pomůžou také například při výrobě amatérského „bounceru“ na systémový blesk, a vysvětlí jeho použití. Závěr této části je věnovaný pohledu do zákulisí při vzniku profesionální reklamní fotografie.

4. Barva pleti
Dle názvu oddílu by zde mělo být těžiště knihy, nicméně čtenář jistě již vytušil, že tato kniha není jen o pleti ve fotografii. Nicméně je tento oddíl zpracován opravdu podrobně, Photoshop je zde předveden jako nástroj „bez hranic“, jako příruční kouzelník netušených možností. Na fotografiích z přiloženého CD se čtenář naučí krok po kroku opravdu precizně pracovat s barevným podáním pleti. Závěr je zde je věnován kulturním rozdílům při pohledu na barvu, jako bonus autor přidává dvě historky vztahující se k tomuto tématu.

5. Tón a kontrast: barevně a černobíle
Černobílé fotografie lidí opět přicházejí do módy, autor na to reflektuje, takže se v této části pracuje s technikami převodu barevných fotografií do černobílé (správněji asi odstínů šedé). Převážně je použito techniky převodu pomocí barevných kanálů, jiné zajímavé techniky kniha nezmiňuje, zřejmě proto, že je to mimo rozsah textu. Čtenář ale přesto získá základní pojem o možnostech a síle grafických editorů, v závěru je prezentována i oblíbená technika kolorování fotografií pomocí funkce Odstín a Sytost.

6. Retušování (a korekce postavy)
S nástupem úprav fotografií v počítači nabylo retušování dříve netušených rozměrů, doma při svitu monitoru může kdokoli takřka instantně vyrábět dokonalé tváře, zbavené všech přirozených nešvarů. Dokonalá tvář už není jen výsadou modelek z titulních stránek časopisů, můžete ji „přičarovat“ třeba i vlastní babičce. Autor zmiňuje a dopodrobna rozebírá nejznámější techniky, jako retuš „léčícím“ štětcem, „blurování“, nebo retuš selektivní barvou. Dobře je v principu vysvětleno použití vlastnosti krytí vrstev (Photoshop), takže pozornější čtenáři získají vynikající nástroj pro dokonalou pleť. Subjektivně bych sám osobně ještě u některých konkrétních ukázek snížil krytí vrstvy s retuší, protože není nic hůře vypadajícího než nereálná tvář, ale to je opravdu k diskusi mimo rámec této knihy. Autor se v této části knihy věnuje i korekcím postavy, zejména zeštíhlování, a to pomocí dvou známých technik, transformace vrstvy a sofistikovaného filtru Photoshopu s názvem Zkapalnění. Dlužno dodat, že jako každý mocný nástroj, i grafické úpravy pleti jsou dobrý sluha, ale špatný pán, to už ovšem kniha neřeší, ani řešit nemůže.

7. Zvláštní efekty
V této části knihy je čtenář seznámen s dalšími možnostmi počítačových úprav fotografií, ať už působením vrstev, blurem, nebo například přidáním umělého zrna. Dodám snad jen tolik, že například změkčování nebo prolínání vrstev se při úpravách fotografií používá často a kombinace těchto úprav mají opravdu netušené možnosti. Naopak přidávání umělého šumu s úmyslem nahradit zrno je stále ještě reálně k nepoužití, alespoň jsem neviděl smysluplnou úpravu tímto způsobem, vzorky z knihy nevyjímaje. Možnost to ale je, a kniha ji předkládá. Co se týče umělých oprav hloubky ostrosti pomocí bluru, výsledky jsou víceméně vždy sporné, a to i v knize. Stále ještě platí, že je zdaleka lepší a méně pracné rozostřené pozadí vyfotit pomocí malé clony, než je složitě „malovat“ v grafickém editoru.

8. Příprava pro tisk
Zde se autor věnuje technikám doostřování, správě barev pro tisk a tisku na stolních tiskárnách, jakož i tvorbě rámečků pro tisk. Zastavil bych se u doostřování, čtenář je rychle seznámen s fakty, jak se liší doostřování pro monitor a tisk, takže nemusí u přípravy svých fotografií pro tisk postupovat rozšířenou metodou „pokus - omyl“. Jako všude jinde i zde ale platí, že finální verze nebude žádným okem vnímána stejně, jsou zde nicméně dobře naznačeny možnosti, jak ostrost svých fotografií přizpůsobit svému vidění.

9. Závěrečná slova
Doporučuji čtenáři pečlivě přečíst i poslední, nejkratší část knihy, kde autor trefně označuje mnohé z kladů a záporů digitální fotografie. Jednu z myšlenek lze použít i pro účely recence této knihy. Nejdůležitější součástí procesu tvorby fotografie je stále ještě člověk, on má tu konečnou moc rozhodnout, které „kouzlo“, jak a kde použít.

Shrnutí
Z hlediska techniky se čtenářům se dostává do ruky kniha, která se navzdory svému názvu dotýká celé šíře tvorby digitální fotografie. Co se týče objektu fotografie, tentokrát je zaměření užší, ale o to možná zajímavější. Fotografování lidí je výzva, fotograf se zvládnutou technikou jak pořizování, tak následných úprav a prezentace hotových fotografií bude mít na své straně zřejmou výhodu. Na rozdíl od krajin nebo zátiší je fotografovaný objekt mnohdy zvědavý, jak byl ztvárněn, a zde může být počítač neocenitelný pomocník.

Na internetové adrese www.photoworx.cz můžete v sekci Knihy nalézt stručný popis knihy, včetně devíti ukázek ve formátu PDF ke stažení, což by mělo stačit k posouzení kvality knihy.