Téma: 2021/09 - STRUKTURY


Lze najít téměř všude, ať už jste ve městě nebo se procházíte lesem, polem či po pláži. Krása přírodních struktur je v nepravidelnosti a nepředvídatelnosti. Naopak elegance lidmi vytvořených objektů se skrývá v jejich pravidelnosti.
Prosím, tentokrát jen černobíle.
(Blanka Nováková)

[Uzávěrka: 00:00:00 01.10.2021] [Hlasování: 01.10.2021 - 10.10.2021] [Fotografií: 0] [Uděleno hlasů: 0]

PRAVIDLA:
Fotky bez podpisu, do velikosti 2MB (2048kB) a 1200x1200px, lze zasílat do posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém bylo téma vyhlášeno. Fotografie musí být původní, dříve nezveřejněná a každý registrovaný uživatel může vložit pouze jeden snímek. Prvních deset dnů následujícího měsíce probíhá hlasování, ve kterém může každý registrovaný uživatel přidělit svůj hlas jednomu soutěžnímu snímku. Vyhrává snímek s nejvyšším počtem hlasů po ukončení hlasování. Autor vítězného snímku má právo zadat téma na další kolo soutěže.